Forretningsudvikling

Forretningsudvikling


Vi brænder for drift- og ikke mindst forretningsudvikling. Denne passion er skabt via vores gener samt vores mange års erfaring i selv at være beslutningstagere, rådgivere, inspiratorer og sparringspartnere, enten som ansatte eller som konsulenter. Vi med stor succes har formået at drive og ikke mindst udvikle virksomhedernes forretningsmodeller til at blive mere omstillingsparat ift. til den konstant stigende konkurrence samtidig med at teknologien konstant udfordrer alle arbejdsgange men også giver nye vækst muligheder.


Vores tilgang til teori og praksis er velafbalanceret (måske med praktisk overvægt). Resultaterne taler for sig selv og ikke overraskende medfører når vi starter et projekt eller et nyt tiltag så kommer vi i mål. Det skaber et hold som har gejst og holdning og ved de kan vinde samtidig med at alle støtter, hjælper og kæmper som et samlet hold.       


Vi kan hjælpe din virksomhed til at opnå dine mål og sikre virksomhedens succes samt udvikling.   


Kontakt os for at høre mere - vi finder den bedste løsning til dig.

Fra fiasko til succes er der ikke så langt …


Et af de elementer vi ofte blevet overrasket over hvor lidt der skal til at ændre en situation fra mindre god til god eller fantastisk.


Flere forhold kan spille ind som f.eks. timing, ejerskab, opfølgning, fokus, reaktivering, synlighed, tid og tålmodighed, vedholdenhed, reaktivering, fokus på hvad virker og ikke kun hvad som ikke virker!


99 % af alle planer som realiseres er blevet korrigeret og genstartet gentagende gange. Det kræver en god og vedholdende leder for at katalysere og sikre denne proces


Vores erfaringer og processer sikrer - vejen til større succes.     Skab et vinde hold som elsker deres job!


“A goal without a plan is just a wish." Vi er specialister i konkretisere og formidle din virksomheds strategi til succesfulde handlingsplaner. Disse handlingsplaner lige så vigtige som krumtappen i en motor. De sikrer virksomheder drift og udvikling kører stabilt, hurtigt, økonomisk, uden vibrationer og dermed sikre man kommer sikkert i mål - år efter år.   


Når det lykkedes at skabe klare og enkle mål og delmål, så giver det ydermere engagement og forståelse, så hele organisationen samarbejder om at finde fælles løsninger og hjælpe hinanden konstruktivt.


Målet med denne proces er at få skabt et vindende hold som elsker at komme på arbejde som tager initiativ og har lyst til at gøre en forskel samt gå lidt længere.