Systemkoordinator

Systemkoordinator

Situation / Ansvarsområde:

  

På Øresundsbroen er der travlt, og der er gang i mange spændende projekter, så Øresundsbroen søger derfor en systemkoordinator til teamet der varetager driften af POS og som samtidigt er ansvarlig for et

” State of the art” betalingsanlæg.

 

Øresundsbron har de seneste år udskiftet eller opgraderet de vigtigste kernesystemer, og de har i dag et moderne system, der understøtter forretningen og de krav, der stilles af deres kunde og markedet generelt.

 

Et af Øresundsbroens vigtigste systemer er betalingssystemet, som sikrer, at kunden kommer smidigt igennem betalingen i forbindelse med sin passage over broen.

 

Drift og vedligehold af systemet udføres af eksterne leverandører baseret på funktionsbaserede vedligeholdelseskontrakter.

 

 

Nøgleopgaver/succeskriterier:

 

 

 • Det Bliver dit ansvar at udarbejde driftsplaner for betalingssystemet på kort og lang sigt, herunder:
  • Omkostningsberegning
  • Projektledelse
  • Designgranskning
  • Test af systemer

 

 • Du har det daglige ansvar for at styrer leverandørerne herunder den løbende opfølgning, på projekter og servicesager

 

 • Du skal fungere som samarbejdskoordinator for Øresundsbrons samarbejdspartnere i tilsvarende funktioner i Europa.

 

 • I det daglige bidrager du med nytænkning og afsøge og afdække mulighederne for at gennemføre forenklinger og forbedringer.

 

 • Du skal i tæt sammen med andre afdelinger, planlægge og gennemfører forandringer og udvikling af betalingsanlægget med tilhørende betalingsmåder.

 

 • Det er vigtigt, at du har en stærk teknisk forståelse, da du får en aktiv rolle i den managementgruppe, som har ansvaret for at føre anbefalede krav til endelig beslutning.

 

  

Faglige kvalifikationer:

 

 • Erfaring med projektledelse

 

 • Grundlæggende teoretisk IT-uddannelse, gerne på universitetsniveau

 

 • Dokumenteret erfaring med at lede IT-relaterede virksomhedsudviklingsprojekter

 

 • Erfaring med PowerBI, QlickView og SQL

 

 

Det er en klar fordel, hvis du har:

 

 • Baggrund som Microsoft Solutions Architect

 

 • Erfaring med ledelse af leverandører på funktionsniveau

 

 • Erfaring med at udarbejde styredokumenter på forretningsengelsk

 

 • Erfaring med testkoordinering

 

 

Personlige egenskaber:

 

 • Du har stærke administrative evner

 

 • Du tager naturligt en ledende / styrende rolle i relevante projekter

 

 • Du er målrettet, og sætter en ære i at skabe fremdrift, udvikling og resultater

 

 • Du er god til at skabe relationer på alle niveauer

 

 • Du er kommunikativ stærk og er velformuleret i skrift og tale

 

 • Du sætter en ære i at holde dig fagligt opdateret, og er nysgerrig og sulten efter ny viden

 

  

Sprog & IT:

 

 • Du behersker dansk eller svensk på modersmåls niveau, og har god forståelse for det andet sprog

 

 • Du behersker engelsk i både skrift og tale på relativt højt niveau

 

 • Udover dine faglige IT kompetencer, er du naturligvis er rutineret bruger af gængse IT værktøjer, herunder Office pakken

 

  

Virksomheden tilbyder:

 

 • En spændende hverdag med gode kolleger

 

 • En unik arbejdsplads der er med til at skabe enhed i hele øresundsregionen.

 

 • En gagepakke der modsvarer kvalifikationer:

 

  

Nærmeste leder:

 

Der refereres til Technical manager – Tollstation, Jacob Brøsch Norengaard;

 

Jacob har været ansat hos Øresundsbroen i 14 år. I sin lederstil lægger han vægt på åbenhed, ærlighed, frihed under ansvar, medindflydelse og teamwork.Vil du høre mere:

 

Er du interesseret i at hører mere om stillingen, eller har du andre spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Anders Egelund fra Deichborg & More


Anders kan kontaktes på telefon 28 26 10 00 eller på mail anders.egelund@deichborgmore.com

 Øresundsbroens Hjemmeside

 

 

Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virksomhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat.

 

Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresundsbron mellem Danmark og Sverige.

 

Deres vision er at biddrage til en dynamisk Øresundsregion, hvor alle der har bil har BroPas.

 

Der er 145 medarbejdere, som arbejder for, at Øresundsbron skal være den bedste vej til oplevelser og muligheder på den anden side af Øresund.

 

Deres medarbejdere skaber mulighederne for deres succes, og deres organisation er præget af proaktivitet, forandringsvilje og åbenhed.

 

Et velfungerende samarbejde er en forudsætning for, at de kan nå deres mål. Og derfor er de i Øresundsbron hjælpsomme brobyggere.