Økonomichef Grennessminde

Økonomichef

Grennessminde

Situation / Ansvarsområde

 

Til Grennessminde, søges en Økonomichef, som har evnerne og viljen til at lede og udvikle et stærkt team på i alt 3 personer. Samtidig med at du skal være bindeled imellem driftsselskaberne, direktionen samt bestyrelsen.

 

 

Du vil komme til at arbejde med alle aspekter af bogholderi, herunder:

 

 • Rapportering af månedlige resultater og status til direktionen for alle driftsselskaberne.

 

 • Deltagelse i bestyrelsesmøder

 

 • Ansvar for alle regnskabsrelaterede opgaver i organisationen

 

 • Videreudvikling af interne styringsværkstøjer, rapporter m.v.

 

 • Herudover så udarbejder økonomiafdelingen også regnskaber for en mindre socialøkonomisk virksomhed som er beliggende i København, hvor der også skal rapporteres samt være deltagelse i bestyrelsesmøder.

 


Nøgleopgaver/succeskriterier

 

 • Udarbejdelse af månedlig rapportpakke til direktionen

 

 • Forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder, herunder udarbejde økonomiske rapporter til brug for møderne

 

 • Udarbejde årsrapporter i samarbejde med revisor, herunder klargøring af materiale.

 

 • Udarbejde elev og beboer prognoser

 

 • Udarbejdelse af budgetter og forecast samt løbende opfølgning

 

 • Optimering af drift

 

 • Likviditetsstyring

 

 • Ansvarlig for afstemning af alle balanceposter

 

 • Ledelse af økonomiafdelingen

 

 • Momsafregning

 

 • Tæt sparring med Direktion og bestyrelsen

  

 

Faglige kvalifikationer

 

 • Du har en relevant økonomisk uddannelse og har i en årrække siddet i en lignende stilling.

 

 • Erfaring med rapporteringer, budgetlægning, controlling  

 

 • Kendskab til lovgivning og regelsæt indenfor regnskab, og stærk faglig integritet

 

  

Personlige egenskaber

 

 • Du udstråler en høj grad af troværdighed, engagement

 

 • Du sætter en ære i at gøre en forskel for de sociale svage i samfundet.

 

 • Du udviser stor ansvarlighed og selvstændighed.

 

 • Du er løsningsorienteret.

 

 

Virksomheden tilbyder

 

 • Godt arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone

 

 • En spændende og afvekslende hverdag med gode kolleger.

 

 • En lønpakke der modsvarer dine kvalifikationer.

 

  

Nærmeste ledere:


Stillingen har reference til Jens Frøsig og Andreas Hjorth Rasmussen samt til bestyrelsen

 

Jens Frøsig ansvarlig for døgndelen.

 

Andreas Hjort Rasmussen ansvarlig for dagdelen.

 

Kan du associere dig med disse og ovenstående jobprofil, så hører vi gerne fra dig.

 


Vil du høre mere?

 

Er du interesseret i at hører mere om stillingen, eller har du andre spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Anders Egelund fra Deichborg & More


Anders kan kontaktes på telefon 28 26 10 00 eller på mail anders.egelund@deichborgmore.com

Grennessminde i Taastrup arbejder aktivt for et arbejdsmarked, hvor alle har mulighed for at deltage.
Deres grundholdning er, at arbejdsfællesskaber bidrager til, at det enkelte menneske vokser og udvikler sig. For mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan Grennessminde derfor være broen til job og et liv med trivsel og selvforsørgelse.


Grennessminde er en almennyttig fond, en socialøkonomisk virksomhed med 35 års erfaring med at få unge med særlige behov i uddannelse og jobs med meningsfuldt indhold. Over 700 unge har i løbet af årene været igennem deres arbejdsforløbSTU-uddannelse og botilbud. Deres aktiviteter tager udgangspunkt i udvalgte FN’s Verdensmål som at udvikle jobs og skabe økonomisk vækst. De arbejder i stærke private og offentlige partnerskaber for at nå de fælles mål.


Grennessmindes naturskønne områder i Taastrup danner rammen om et trygt, anerkendende og struktureret læringsmiljø. De har et ressourcesyn på hvert enkelt menneske: Hos Dem får deres beboere, deres unge elever og andre i beskæftigelsesforløb mulighed for at finde ud af, hvad de er gode til, så de kan bruge det fremadrettet.

De ønsker, at de unge skal opleve succes og kende egne styrker og svagheder. De skal forlade Grennessminde med livsmod, selvværd og kompetencer til at stå på egne ben.


Grennessminde er specialiseret i håndens arbejde, og vores værksteder beskæftiger sig med områder, hvor de ved, at unge og andre i beskæftigelsesforløb kan komme videre i job. Derfor arbejder de med mad, planter, metal, træ og dyrehold. I stærke partnerskaber med erhvervslivet og kommuner bygger Grennessmindes virksomhedskonsulenter bro til praktikforløb og jobs i bl.a. IkeaBauhaus og Eurest Kantinerne.