Regnskabs og økonomi ansvarlig

Regnskabs og Økonomiansvarlig 

Jobprofil

  


Situation / Ansvarsområde:

  

Stub og Gren er i gang med en særdeles positiv udvikling, og har derfor brug for at styrke organisationen yderligere


Stub og Gren, søger en Regnskabs / økonomiansvarlig, som har evnerne og viljen til at medvirke til at udvikle et stærkt team og en spændende virksomhed.

 

Stillingen har reference til gruppen af indehavere

 

Du vil komme til at arbejde med alle aspekter af bogholderi, herunder:

 

 • Rapportering af månedlige resultater og status til direktionen for alle driftsselskaberne.

 

 • Deltagelse i bestyrelsesmøder

 

 • Ansvar for alle regnskabsrelaterede opgaver i organisationen

 

 • Videreudvikling af interne styringsværkstøjer, rapporter m.v.

 

 • ”Hands-on” i forhold til alle opgaver i regnskabs/økonomiafdelingen

  

 

Nøgleopgaver/succeskriterier:

 

 • Udarbejdelse af månedlig rapportpakke til ledelsen

 

 • Forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder, herunder udarbejde økonomiske rapporter til brug for møderne

 

 • Udarbejde årsrapporter i samarbejde med revisor, herunder klargøring af materiale.

 

 • Udarbejdelse af budgetter og forecast samt løbende opfølgning

 

 • Optimering af drift

 

 • Likviditetsstyring

 

 • Ansvarlig for afstemning af alle balanceposter

 

 • Momsafregning

 

 • Tæt sparring med ledelse og bestyrelsen

 

 

Faglige kvalifikationer:

 

 • Du har en relevant økonomisk uddannelse og har i en årrække siddet i en lignende stilling.

 

 • Erfaring med rapporteringer, budgetlægning, controlling  

 

 • Kendskab til lovgivning og regelsæt indenfor regnskab, og stærk faglig integritet

 

 

Personlige egenskaber:

 

 • Du udstråler en høj grad af troværdighed, engagement

 

 • Du sætter en ære i at gøre en forskel.

 

 • Du udviser stor ansvarlighed og selvstændighed.

 

 • Du er løsningsorienteret.

 

 

Virksomheden tilbyder:

 

 • Godt arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone

 

 • En spændende og afvekslende hverdag med gode kolleger.

 

 • En lønpakke der modsvarer dine kvalifikationer.

 


Profil af nærmeste leder:

 

Der refereres til stifter, Medejer/Skovfoged, Michael Skaubye

 

Michael har som nævnt været med til at stifte Stub og Gren,

 

Michael ligger i sin lederstil vægt på åbenhed, ærlighed, frihed under ansvar, medindflydelse og teamwork.

 


Beskrivelse af Organisationen:

 

Stub og Gren består af ca. 30 ansatte.

 

Ledelsen består af:

Nickolai Schlechter som er medejer og driftchef

Martin Ellekilde som er medejer og maskinansvarlig

Michael Skaubye som er medejer og skovfogde

 

Derudover arbejder 3 personer i administrationen og 25 personer i skovene

 

Stub og Gren er desuden meget stolte af at have modtaget Børsens Gazelle-pris 6 gange de seneste 7 år.

 


Er du interesseret?

 

Kan du associere dig med ovenstående punkter og jobprofilen, så hører vi gerne fra dig.

 

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, eller har du andre spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Anders Egelund fra Deichborg & More.

 

Anders kan kontaktes på telefon 28 26 10 00 eller på mail anders.egelund@deichborgmore.com.

Om virksomheden:


Stub og Gren ApS

Oldenvej 8 C

DK-3490 Kvistgård

Tel: +45 72 41 84 16

 

Stub og Gren er en grøn virksomhed, der er dedikeret til en bæredygtig natur. Stub og Gren lever af og i det grønne, og de kunder der vælger den service deres naturprojekter, vælger at tage hensyn til vores fælles miljø og natur. Stub og Gren bruger således miljøvenlige smøremidler, benzin og olier samt bionedbrydelig hydraulikolie på deres maskiner.


Stub og Gren elsker at tage fat i arbejdsopgaver inden for:

 

Generel naturpleje

Træfældning

Skovrejsning og læhegn

Grenknusning

Stubfræsning

Flishugning

Skovning og udkørsel

Pleje af sø- og vådområder

Etablering af OCR-baner, naturlegepladser og løbe- og fitnessbaner

 

Med et skarpt hold af kvalificerede og veluddannede medarbejdere tilbyder Stub og Gren både evner og erfaring i alle opgaver og specialopgaver inden for naturpleje.

 

Skovrydning og afskovning kan være nødvendigt for at etablere områder med mere biodiversitet

Et sundt arbejdsmiljø

Udover et grønt fokus bruger Stub og Gren mange kræfter på at forbedre arbejdsmiljøet for sine medarbejdere. Ledelsen i Stub og Gren tror på, at et bedre arbejdsmiljø udmønter sig i bedre opgaveløsning, der er til gavn for deres kunder.

 

Stub og Gren arbejder løbende på at finde og investere i nye og forbedrede maskinløsninger til deres opgaver, så de kan optimere både udførelsen og arbejdsmiljøet. Det betyder, at deres kunder bliver mødt af smilende specialister, der er klædt på til at løse selv store, svære og komplekse opgaver.

 

Gravemaskine, grenknuser og robotcut er alle vigtige redskaber i arbejdet med naturpleje og sikrer den optimale opgaveløsning under fældning af træer, stubfræsning eller grenknusn

Stub og Gren, der er en naturpleje-virksomhed, har vundet Børsens Gazelle-pris seks gange de seneste syv år

Branchekendskab og engagement

I dag består Stub og Gren af stifterne Martin Ellekilde, Nickolaj Schlechter og Michael Skaubye, der er ligeværdige medejere af virksomheden, og deres 22 engagerede og dygtige ansatte.

 

Samtlige medarbejdere besidder et bredt kendskab til branchen, og de har alle gennemgået relevant uddannelse inden for træfældning og naturpleje fra Skovskolen i Nødebo. Flere har desuden været på specialkurser inden for træklatning, skovning, maskinfører, banekurser og vejen som arbejdsplads.

 

Stub og Gren tager ansvar og uddanner løbende nye, kvalificerede folk, og der er derfor altid elever tilknyttet virksomheden. Disse elever følger typisk uddannelseslinjen ‘skov- og naturtekniker’ på Skovskolen.

 

Konkurrencedygtige prisvindere

Hos Stub og Gren arbejder rent geografisk på hele Sjælland. Ved større og mere fagligt givende opgaver arbejderdei også i resten af Danmark. På samtlige opgaver kan de levere konkurrencedygtig tilbudsgivning og udbud.

 

Stub og Gren er desuden meget stolte af at have modtaget Børsens Gazelle-pris 6 gange de seneste 7 år.